Dostępne zaoblenia - przekroje blatów

Profil K (standardowy)

Profil K (standardowy)