Dostępne zaoblenia - przekroje blatów

Profil K (standardowy)

Profil L

Profil C

Profil D

Profil F

Profil K (standardowy)

Profil L

Profil C

Profil D

Profil F