Dostępne zaoblenia - przekroje

Profil K (standardowy)

Profil K (standardowy)

Profil L

Profil L

parapet z noskiem