Fabryka Wnętrz Chobot Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 7, 05-075 Warszawa-Wesoła

KRS: 0000369705
NIP: 952-21-01-176
REGON: 142718500

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 10.000,00 zł

Bank Millennium S.A.

Rachunek w PLN: 24 1160 2202 0000 0001 7694 3795
IBAN: PL 24 1160 2202 0000 0001 7694 3795
Rachunek w EUR: 90 1160 2202 0000 0002 1239 4652
IBAN: PL 90 1160 2202 0000 0002 1239 4652

Kod SWIFT banku: BIGBPLPW