Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności.

Ogłoszenie nr 1 z dnia 30.04.2021 roku.

Fabryka Wnętrz Chobot Sp. z o.o. sprzeda wymagalną wierzytelność (należność główna w kwocie 1 239 219,00 zł oraz odsetki w kwocie 659 203,39 zł na dzień 30.04.2021 r.), przysługującą spółce z tytułu prawomocnego wyroku sądowego wydanego przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga. 

Wierzytelność jest dochodzona w postępowaniu egzekucyjnym i na poczet zapłaty zostały zajęte przez komornika nieruchomości gruntowe.

Osoby/Podmioty zainteresowane nabyciem przedmiotowej wierzytelności prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: +48 601 223 791.

Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności zostaną przekazane podmiotom zainteresowanym transakcją po zawarciu stosownej umowy o zachowaniu poufności.

Termin składania ofert do 15 czerwca 2021 r.